Dalinės apdailos aprašymas

Rinktis butą

 

Pamatai

Poliniai gręžtiniai pamatai.
 

Laikančios konstrukcijos

Monolitinės (sienos, kolonos, sijos, perdanga) ir surenkamos (laiptų aikštelės ir maršai, balkonai) gelžbetonio konstrukcijos.
 

Išorinės sienos

Išorinės sienos - silikatinių blokų mūras su apšiltinamuoju sluoksniu ir išorės apdaila: skalūnas, klinkeris, kalkakmenis. Išorinių sienų šiluminė varža užtikrinanti A energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.
 

Vidinės sienos ir pertvaros

Sienos tarp butų – silikatinių blokų mūras. Vidaus sienų paviršius - tinkuotas, neglaistytas, nedažytas. Butų vidaus pertvaros – karkasinės, dviejų sluoksnių gipso kartono plokščių su vidaus užpildo medžiaga. Gipso kartono plokščių  paviršius neglaistytas, nedažytas, siūlės ir sujungimai neužtaisyti.
 

Perdangos ir lubos

Perdangos - monolitinio gelžbetonio. Lubų paviršius – betonas, nešlifuotas, netinkuotas, neglaistytas, nedažytas, sujungimai neužtaisyti. Statytojas informuoja, kad monolitinio gelžbetonio lubos gali turėti įlinkį leistiną pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“.
 

Stogas

Stogas – sutapdintas (plokščias), apšiltintas vadovaujantis statybinių norminių aktų reikalavimais. Stogo danga ruloninė su vidine lietaus nutekėjimo sistema.
 

Langai ir palangės

Butuose – plastikinių rėmų langai su trijų stiklų paketu. Bent vienas langas patalpoje varstomas trimis kryptimis (atidaromas, atverčiamas ir mikroventiliacija). Vidaus palangės nemontuojamos. Angokraščiai tinkuoti, neglaistyti, nedažyti.
 

Durys

Įėjimo į butą durys „šarvo“ tipo, dvi spynos, nerūdijančio plieno slenkstis,  plačiakampė „akutė“. Vidinės buto durys bei staktos neįrengtos.
 

Grindys

Visame buto plote (išskyrus san. mazgo patalpą) įrengtas betoninis išlyginamasis pagrindas. San. mazge bei likusiame buto plote hidroizoliacija neįrengta.
 

Balkonai

Surenkama gelžbetoninė balkonų plokštė be apdailos, su nuolydžiu. Sumontuotas atitvaras pagal projekto architektūrinės dalies sprendinius. Balkone dangos neįrengiamos.
 

Šildymas

Pastato šilumos šaltinis – centralizuoti miesto šilumos tinklai. Butuose (išskyrus san. mazgo patalpą) įrengiamas grindinis šildymas. San. Mazge paliekama kilpa grindinio šildymo įrengimui, vandeniu šildomas gyvatukas neprojektuojamas ir neįrengiamas. Gyvatukui prijungti atvedami elektros laidai. Laiptinėse esančiose kolektorinėse spintose sumontuoti buto šilumos skaitikliai.
 

Vėdinimas

Butuose numatytas natūralus vėdinimas. Oro pritekėjimas į patalpas per langus. Virtuvės patalpoje anga gartraukiui nenumatoma. Gartraukį įrengti turi pats Pirkėjas. Rekomenduojame montuoti recirkuliacinį gartraukį. Rekuperacijai bus paruoštos oro padavimo ir išmetimo angos. Kondicionavimui bus įrengiami reikalingi šaltnešio vamzdynai ir elektros pajungimai be lauko ir vidaus agregatų.
 

Vandentiekis

Pastate įrengti šalto ir karšto vandentiekio stovai. Šalto ir karšto vandens įvadai užbaigiami kilpomis ir privedami iki virtuvės ir numatomų san. mazgo patalpų. Santechniniai prietaisai nestatomi. Laiptinėse esančiose kolektorinėse spintose sumontuoti buto šalto ir karšto vandens skaitikliai.
 

Nuotekos

Butuose įrengiami buitinių nuotekų stovai. Nuotekų vamzdžiai privedami iki būsimųjų san. mazgų patalpų ir virtuvės patalpų. Nuotekų vamzdžių atvedimą ir pajungimą prie prietaisų atlieka Pirkėjas.
 

Elektra

Pastate  įrengiama  bendro  naudojimo  patalpų  elektros  apskaita.  Butuose įrengtas  virštinkinis  elektros  skydelis,  kuriame  sumontuoti  automatiniai jungikliai, išvedžioti elektros laidai. Transformatoriai apšvietimui, elektriniai gyvatukai, šviestuvai, jungikliai, rozetės, elektrinis grindų šildymas ir kiti elektriniai prietaisai – neįrengiami.
 

Silpnos srovės

Į butą atvedami pasikalbėjimo sistemos, susietos su laiptinės lauko durimis, magistraliniai laidai. Kiekviename namo aukšte laiptinėje pastatoma silpnų srovių tinklo komutacinė dėžė, nuo šios dėžės į buto silpnų srovių tinklo paskirstymo virštinkinę dėžutę paklojami pasikalbėjimo įrenginio laidai ir silpnųjų srovių instaliacinis vamzdis. Butuose projektuojama po vieną internetinę rozetę kiekviename kambaryje. Sumontuojamas pasikalbėjimo-namo durų atidarymo įrenginys (telefonspynė). Pagal projektą butuose įrengiami autonominiai priešgaisrinės signalizacijos davikliai.
 

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Parkinge įrengiamos gelžbetoninės grindys ir laikančios konstrukcijos. automobilių Sužymimos automobilių stovėjimo vietos ir kolonos esančios prie
stovėjimo pravažiavimų ir parkavimo vietų. Lubos, gelžbetoninės monolitinės
aikštelė konstrukcijos, laiptinės sienos ir kitos pertvaros esančios požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje netinkuojamos ir nedažomos. Įrengiamas vidaus apšvietimas. Prie įvažiavimo montuojami segmentiniai automatiniai pakeliami vartai, kurių valdymas bus susietas su mobiliojo ryšio priemonėmis ir nuotolinio valdymo pulteliais.
 

Laiptinės, holai, koridoriai

Laiptinių holai įrengiami su pilna apdaila pagal numatytą projektą. Įėjimo į laiptinę lauko durys su telefonspyne. Įrengti liftai.
 

Atliekami lauko gerbūvio darbai

Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės sutvarkymas su trinkelių danga, be ratų atmušėjų, tvoros, varteliai, pėsčiųjų takai, poilsio zonos, teritorija  apželdinama. Įrengiamas kiemų ir gatvių apšvietimas.
 

Terasos 

1 aukšte Sumontuojamos medinės terasos apie 3 m. atstumu nuo lango nišos, sumontuojamos terasų pertvaros (atskyrimai) tarp kaimynų. PIRKĖJUI priskirta sklypo dalis nėra aptveriama tvora, pagal poreikį PIRKĖJAS gali atsitverti savo ribas pastatomais želdiniais vazonuose.
 
PASTABA: Projekto vystytojas turi teisę be atskiro įspėjimo keisti techninius sprendinius ar medžiagas, išlaikant energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus. Jeigu šiame priede nenumatytos konkrečios medžiagos ar konkretus darbų atlikimo būdas, statytojas medžiagas bei darbų atlikimo būdą parenka savo nuožiūra. Pasikeitus namo projektui, medžiagos bei darbų atlikimo būdas pakeičiami pagal namo projektą.
 
Turite klausimų?

Parašykite mums

Ačiū. Su Jumis susisieksime.

Susisiekime nurodytais kontaktais